Naměřené hodnoty hluku

Na této stránce najdete průběžně publikované informace o provedených měřeních hluku, včetně naměřených hodnot a zjištění, tedy zda došlo či nedošlo k překročení stanovených hygienických limitů.

6.9.2019 Akreditované měření hluku
Lokalita: Podlesí
Naměřeno: 55-70 dB
Limit: 50 dB
Výsledek: Překračování zákonného limitu hluku
3.6.2017 Akreditované měření hluku
Lokalita: Podlesí
Naměřeno: 58,3 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu ( porušení § 30 zákona č.258/2000Sb.o ochraně veřejného zdraví)
11.7.2016 Akreditované měření hluku
Lokalita: Národního odboje
Naměřeno: 57,7 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví)
11.7.2016 Akreditované měření hluku
Lokalita: Podlesí
Naměřeno: 60,4 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví)
23.4.2016 Akreditované měření hluku
Lokalita: Podlesí
Naměřeno: 62,2 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví)
23.4.2016 Akreditované měření hluku
Lokalita: Tvrzova
Naměřeno: 55,6
Limit: 50,0 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví)
23.4.2016 Akreditované měření hluku
Lokalita: Národního odboje 217
Naměřeno: 47,7 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: nedošlo k překročení hygienického limitu
23.4.2016 Akreditované měření hluku
Lokalita: Hořanská cesta
Naměřeno: 45,01 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: hygienický limit nebyl překročen
26.9.2015 Akreditované měření hluku
Lokalita: ul.Podlesí 464,Most
Naměřeno: 70,6 dB
Limit: 50,0 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví)
20.6.2015 Akreditované měření hluku
Lokalita: ul. Podlesí 3325, Most
Naměřeno: 67,0 dB
Limit: 50 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
20.6.2015 Akreditované měření hluku
Lokalita: ul. Národního odboje 217, Most
Naměřeno: 56,9 dB
Limit: 50 dB
Výsledek: překročení hygienického limitu (porušení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)